29 Aralık 2014 Pazartesi

FBJ^

December 2014
4rd class / 7th term
DesignNext 2014 Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması

with Başak Bilge Akçaoğlu


  Ülkelerin birbirleriyle fosil yakıtlar için rekabete girmesi çok uzun yıllardır süregelen bir gerilim. Fakat bu konu insanlık tarihinin sadece bir kesitini içeriyor. Dünya kaynakları günden güne tükenirken küresel tehlikeler her geçen gün boyut değiştiriyor. Fosil yakıtlar gibi dünyadan bir parça koparıp tüketilen enerji kaynaklarına alternatif olarak, yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynakların kullanılması ve yöntemlerin artırılması günümüzün hedefi olmalıdır. Yeryüzünü bu tehlikeden kurtarmak için üretilen her yeni fonksiyonun en azından kendine yetebilir olması ve çalışan bir organizma gibi etkin enerji üretiminde bir payı olması gerekmektedir. Artık bilim, mimarlık, tasarım, sanat, mühendislik gibi disiplinler birbiriyle kaynaşıp yaşayan ve nefes alan bir vücutta toplanmalıdır.


  FBJ^ , yukarıdaki etkenlerin kolon-kirişe bürünmüş halidir. Caddebostan sahilde sokakların doğrultusu baz alınarak 2 aks çakıştırılmış kendi enerjisini fotovoltaik panellerle sağlayıp, deniz araçlarını ise fotobiyoreaktörlerle besleyen bir sistem öngörülmüştür. FBJ^ ye yanaşan deniz araçları, yakıtlarını ve yolcularını buradan alarak kendilerini güncellerler. Bu süreç içinde tüm üretim modülleriyle iç içe sirküle olurlar. Ayrıca araç kullanmadan kamusal alana direkt geçiş yapılabilir, tüm strüktür bizzat kullanıcı tarafından deneyimlenebilir. Laboratuvarlara geçiş yollarında engelsiz ulaşım için rampalar kullanılmış, görme engelliler içinse hissedilebilir yüzeylere yer verilmiştir. Fotobiyoreaktörlerin kontrolü ise tek merkezli laboratuvarlardan borular sayesinde yapılmış, olası durumlar için catwalk tarzı döşemeler yerleştirilmiştir. 

Autodesk Kullanımı

*3D model için
 3Ds MAX programı kullanılmış, içindeki sahnede kamera ve ışık yerleştirilmiştir.  Ayrıca kesit üzerinde yapılan çalışmalar Autocad’de çizilmiş 3Ds MAX’de extrude edilmiştir. (ör: bisiklet yolu strüktürü) İç mekan plan çizimleri içinse tekrar Autocad kullanıldı.

*Render için
Hazırlanan 3Ds MAX sahnesinde materyaller atandı ve render alındı.

*Enerji Analizleri için
Ardından Revit’e geçiş yapılarak, Revit Energy Analysis ile analizler sağlanmıştır. Nem oranı fazla olduğu için alüminyum trapez levhalar dış ve iç cephelerde, alüminyum korkuluklar kullanıldı. Çelik strüktürün paslanmaması için galvanizli çelik profiller kullanıldı. Ayrıca yıllık sıcaklık değerlerine göre 10cm XPS ısı yalıtımı tabakası trapezlerin arasına uygun görüldü. Yıllık enerji kullanımları dikkate alındı ve elektrik enerjisini karşılamak için fotovoltaik paneller düz çatıların güneye bakan yüzeylerinde 30 derecelik açıyla kullanıldı.

23 Mayıs 2014 Cuma

Bin's Park

May 2014

3rd class / 6th term
Deniz Aslan 

Tarlabaşı, İstanbul’un merkez bölgelerinden biri olmasına rağmen son zamanlardaki işlevsizliğinden dolayı bir çöküntü bölgesi haline gelmiştir. Gerek yanlış kentsel dönüşüm hamleleri, gerekse çevresinde yapılan çevre düzenleme projeleri Tarlabaşı’nı oldukça yıpratmış ve öz kimliğini kaybettirme noktasına getirmiştir. Fakat Tarlabaşı’nın geçmişine bakacak olursak parseller arası kamusal/rekreasyon alanlarının eksikliği ve Tarlabaşı Caddesi ile ilişkisizliği gibi problemlere de rastlanır. Bin’s Park temelinde geri dönüşüm (waste-to-energy) tesisi olarak çalışsa da kamudan uzak durmaz, aksine onunla iç içe geçer. Yarı açık - açık kamusal alanları ve bilim parkıyla birlikte çocuklar ebeveynleriyle Bin’s Park’ta eğitimin uygulamalı yönünü deneyimlerler. Tasarım kararı olarak tesisin tüm izlerinin zemin kotuna taşınması ön koşul sayılmıştır. Bin’s Park’ta kamusal/sanayi , ahşap/metal , doğal/yapay gibi zıt kavramların aynı potada eritildiğine rastlanır.

Enerji Sirkülasyon Videosu'na linkten ulaşabilirsinizhttps://vimeo.com/95448580
20 Nisan 2014 Pazar

İSKELE 13

April 2014
3rd class / 6th term
"Kentlerde ve Yapılarda Alüminyum" Öğrenci Proje Yarışması 2014

with Erenalp Saltık


İSTANBULUN İSKELELERİ
Çok katmanlı toplu taşıma ağlarının üst üste bindiği metropolitan kent konumunda olan İstanbul’un, iki yakasının birbirine oldukça yakın oluşu şehir içi deniz ulaşım hatlarını yoğunlaştırmaktadır. Tarihi boyunca çağının önde gelen mimari kimliğini barındıran İstanbul İskeleleri, tüm bu süreç boyunca sosyal olaylar, belediyelerin kentsel planlamaları, yangınlar ve yolcu yoğunluğu değişimi gibi nedenlerden dolayı oldukça yıpranmıştır. Bazı iskeleler işlevini tamamen yitirip fonksiyon değişikliğine uğrarken, bazıları bulunduğu bölgedeki diğer alt küme iskelerden dolayı önemsiz hale gelmiştir. Bunlara en çarpıcı örnekler olarak Kadıköy’de bulunan Haydarpaşa İskelesi üzerinde yapılan olası projeler, yine Kadıköy’deki şu anki fonksiyonu restoran olan ve üzerinden tüm hatların kaldırıldığı Moda İskelesi veya Beşiktaş’ta bulunan yolcularının çoğunu etrafındaki daha küçük iskelelere paylaştırmış ve bu yüzden kıyıdaki ağırlığını yitirmiş masif bir kütle olarak kalan 
Beşiktaş-Üsküdar İskelesi  gösterilebilir.  

NEDEN TAŞINABİLİRLİK?
Sık sık işlev ve lokasyon değiştiren vapur iskeleleri günümüz mobilite kavramının incelenmesi ve uygulanması için çok iyi birer örnektir. Çağımızın hızlı ve esnek yaşam koşullarında , üstelik İstanbul gibi politik ve sosyal değişkenlerden kolay etkilenen bir şehirde iskelelerin taşınabilir olması, bu tip kentsel ihtiyaçlara cevap verir. 

NEDEN ALÜMİNYUM?
Alüminyumun en bilinen özelliği olan hafifliği sayesinde taşınabilirlik konseptine uygun olmasının yanısıra, dayanımı yüksek (özellikle alaşımlarında), steril, sağlıklı ve geri dönüşümlü malzeme oluşu kamusal alanlarda kullanımına teşvik eder niteliktedir. Ayrıca üstün korozyon dayanımı sayesinde suyla temasında sorun çıkarmayan malzemedir.  

NEDEN HONEYCOMB?
Honeycomb panel sisteminin geometrik özelliğinden dolayı mukavemeti çok yüksektir. Uzun yıllardır 
gemicilik, havacılık ve uzay sistemleri gibi sektörlerde kullanılmakta olan honeycomb panel sistemi, son yıllarda maliyetlerin düşmesi ve teknolojideki gelişmeler sayesinde mimari projelere entegre olmaya başlamıştır. Panellerin kendi kendini taşıyabilmesi sayesinde ekstra strüktür elemanlarına ihtiyaç ortadan kalkar. Boşluklu yapısından dolayı ses ve ısı yalıtımı katsayısı yüksektir. Aynı zamanda esnektir, bükülebilir. Ayrıca metrekaresi 6 kilograma kadar düşebilen bu malzeme, bulon ve vidalarla montajlandığı için çok rahat sökülüp taşınabilir. 28 Ocak 2014 Salı

U-CHEF

January 2014
3rd class / 5th term
Transmorp-h Studio | Ozan Önder Özener

   When examining Dolapdere’s complicated culture, inefficacy to act a part in Istanbul clearly appears. In history of Dolapdere, there are so many migration of societies. They all could no prove themselves to Istanbul, since they  don’t have sufficent opportunity. For example, although most regions of Istanbul have over 20 bus lines, Dolapdere has only 2 which are already work until 6 pm. For this reason, most of workers from Dolapdere do not use transportation vehicle. Normally for such a situation, the best proposal should be education. But there is no base to educate directly in Dolapdere. To improve the quality of people, production is the best way. U-CHEF gets the food sources of Dolapdere, then makes a transportation network and distrubute foods to Istanbul. Also shows potential of Dolapdere’s people to Istanbul. U-CHEF also has food & beverage units for feedback people used urban kitchen of U-CHEF and want to see in own place. The marketplace is also meeting point of public and Dolapdere’s raw materials. Typical marketplaces have a structure on their top not only in Turkey, but also all over the world.  U-CHEF’s structure is the main building which is located on top of the marketplace. 
   The vehicle approach and the public approach stay in different places. Because people coming to marketplace should isolate from vehicles and employees. Marketplace is under  the construction  but if the poeple do not want to join in marketplace, they use other public recreation sites.
   This diagrams explain that how U-CHEF network works. First of all 3 spesific raw material fields feed U-CHEF. These foods are processed by professional kitchen of U-CHEF. However, they also sell in marketplace in certain days. Next step, distributed meals by urban kitchen of U-CHEF represent Dolapdere. The people of Istanbul are acquainted with Dolapdere's skills and feedback to Dolapdere.