23 Mayıs 2014 Cuma

Bin's Park

May 2014

3rd class / 6th term
Deniz Aslan 

Tarlabaşı, İstanbul’un merkez bölgelerinden biri olmasına rağmen son zamanlardaki işlevsizliğinden dolayı bir çöküntü bölgesi haline gelmiştir. Gerek yanlış kentsel dönüşüm hamleleri, gerekse çevresinde yapılan çevre düzenleme projeleri Tarlabaşı’nı oldukça yıpratmış ve öz kimliğini kaybettirme noktasına getirmiştir. Fakat Tarlabaşı’nın geçmişine bakacak olursak parseller arası kamusal/rekreasyon alanlarının eksikliği ve Tarlabaşı Caddesi ile ilişkisizliği gibi problemlere de rastlanır. Bin’s Park temelinde geri dönüşüm (waste-to-energy) tesisi olarak çalışsa da kamudan uzak durmaz, aksine onunla iç içe geçer. Yarı açık - açık kamusal alanları ve bilim parkıyla birlikte çocuklar ebeveynleriyle Bin’s Park’ta eğitimin uygulamalı yönünü deneyimlerler. Tasarım kararı olarak tesisin tüm izlerinin zemin kotuna taşınması ön koşul sayılmıştır. Bin’s Park’ta kamusal/sanayi , ahşap/metal , doğal/yapay gibi zıt kavramların aynı potada eritildiğine rastlanır.

Enerji Sirkülasyon Videosu'na linkten ulaşabilirsinizhttps://vimeo.com/95448580